+30 211 3008470

Ταυτοποίηση στοιχείων και ενεργοποίηση λογαριασμού

Αφού έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία εξουσιοδότησης:

Επιστρέφοντας από το ΚΕΠ, πληκτρολογείτε την διεύθυνση register.insign.gr, επιλέγετε το “Ι am returning from KEP” και εισάγετε το username/password που δημιουργήσατε στο πρώτο στάδιο της εγγραφής.

image019

image021Έπειτα, θα χρειαστεί να επαναληφθεί η διαδικασία ταυτοποίησης μέσω των κωδικών του taxisnet και η εισαγωγή 4 διαφορετικών κωδικών OTP που θα ζητηθούν. Η εφαρμογή δεν δέχεται τον ίδιο κωδικό OTP.

image023

image025

Εφόσον όλα τα στοιχεία σας είναι σωστά, έχετε πλέον ολοκληρώσει την διαδικασία με επιτυχία και διαθέτετε Προηγμένη Απομακρυσμένη Ψηφιακή Υπογραφή. Θα λάβετε ένα email όπου θα επιβεβαιώνεται η επιτυχής ολοκλήρωση.

image027