Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η λύση ψηφιακών υπογραφών InSign βασίζεται στη πλατφόρμα CoSign, η οποία υποστηρίζει τη συμμόρφωση με πολλές νομοθεσίες – κανονισμούς  ακόμα και τις πιο αυστηρές, τόσο στο κυβερνητικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο των διάφορων βιομηχανιών σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί την πρώτη κεντρική ολοκληρωμένη πλατφόρμα αναγνωρισμένων ψηφιακών υπογραφών που είναι σύμφωνη με τον ψηφισμένο κανονισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (eIDAS Regulation).

Το InSign περιλαμβάνει μία κρυπτογραφική συσκευή για την κεντρική διαχείριση της έκδοσης κλειδιών και της ψηφιακής υπογραφής. Η συσκευή σφραγισμένη και απαραβίαστη με βάση τα πρότυπα ασφαλείας FIPS 140-2 Level 3, FIPS 186-2.

Το CoSign Central-FIPS είναι πιστοποιημένο κατά Common Criteria EAL4+ ως κεντρική λύση αναγνωρισμένων ψηφιακών υπογραφών, και είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές TS 419 241 / TS 14167-5, οι οποίες καλύπτουν τις απαιτήσεις ασφαλείας για αξιόπιστα κεντρικά συστήματα που υποστηρίζουν αναγνωρισμένη ψηφιακή υπογραφή σε επίπεδο διακομιστή.

Επίσης, με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) έχει αναγνωριστεί ως Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφών (ΑΔΔΥ).

Το Cosign έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί με επιτυχία σε μεγάλου οργανισμούς όπως η Βουλή των Ελλήνων, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), το Υπουργείο Οικονομικών (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) , το ΓΕΕΘΑ, η Δ.Ε.Η. και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

[inwave_simple_list]

  • Η υπηρεσία InSign είναι εγκατεστημένη σε περιβάλλον υψηλής διαθεσιμότητας, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την απρόσκοπτη λειτουργία του οργανισμού.
  • Το InSign έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες.

[/inwave_simple_list]