1. Επιλογή αρχείου ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΕ 4 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ 2. Σημείο Υπογραφής ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΕ 4 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ 3. Πρόσθετη Ασφάλεια Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία η υπηρεσία InSign σας ζητάει να πιστοποιήσετε την ταυτότητα σας, μέσω της δικλείδας ασφαλείας που προσφέρει η εφαρμογή One Time Password. ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΕ 4 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ 4. Ολοκλήρωση Το ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο είναι πλέον έτοιμο να σταλεί ή να αποθηκευτεί στο αρχείο σας. ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΕ 4 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

Νομική Ισχύς

Η Ψηφιακή Υπογραφή, που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής, έχει την ΙΔΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥ με τα έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή (Ν. 3979/2011) και αποτελεί λύση σκληρής αποθήκευσης, πιστοποιημένη από την ΑΠΕΔ.

Κόστος

Η υπηρεσία InSign διατίθεται σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές και πακέτα καθώς δεν απαιτεί την απόκτηση επιπλέον εξοπλισμού.
Οι τιμές ξεκινούν από 50€/χρόνο για 1 Ψηφιακή Υπογραφή.

Απόκτηση

Η διαδικασία απόκτησης μιας πιστοποιημένης Ψηφιακής Υπογραφής γίνεται σε 3 στάδια:

1. Εγγραφή στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη δημόσιας διοίκησης ΕΡΜΗΣ

2. Ταυτοποίηση σε ΚΕΠ

3. Ενεργοποίηση συνδρομής

Οφέλη

1. Επιτρέπει την Ψηφιακή Υπογραφή εγγράφων από οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή (smartphone, tablet κλπ).

2. Αυξάνει την αποδοτικότητα, εξοικονομεί χρόνο και πόρους και διασφαλίζει την ασφάλεια των εγγράφων.

ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ