+30 211 3008470

Ψηφιακή Υπογραφή

Η υπηρεσία InSign παρέχει την Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) του κατασκευαστή ARX/Docusign, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να υπογράφουν ψηφιακά τα έγγραφα τους, είτε μέσω εγκατεστημένης εφαρμογής σε smartphone (android, iphone, windows phone) είτε μέσω συσκευής serial token, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον εγκατάσταση (hardware,software) στην συσκευή που χρησιμοποιούν. Με το InSign είναι δυνατή η ψηφιακή υπογραφή αρχείων pdf, word και excel, μέσω του InSign Web Interface, χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση Microsoft Office, Acrobat Reader ή άλλου ειδικού λογισμικού στον απομακρυσμένο χρήστη – υπολογιστή.

Το web περιβάλλον διαχείρισης επιτρέπει την πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή (desktop, laptop,smartphone, tablet) μέσω internet. Το ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο είναι κλειδωμένο από αλλαγές, και οποιαδήποτε τροποποίησή του καθιστά τις ψηφιακές υπογραφές άκυρες.

Το ψηφιακό πιστοποιητικό προέρχεται από την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Δημόσια Διοίκηση «ΕΡΜΗΣ».