ΙnSign Web App

Το InSign Web App δίνει την δυνατότητα να επιταχύνει τις ροές εργασίας ακόμη περισσότερο, με την παροχή ολοκληρωμένης πρόσβασης, οποιαδήποτε στιγμή, από οποιαδήποτε τοποθεσία, από οποιονδήποτε υπολογιστή ή φορητή συσκευή. Ο κάθε χρήστης μπορεί να υπογράψει ψηφιακά έγγραφα PDF, Word και Excel, χωρίς να χρειάζεται να εγκατασταθεί κάποιο λογισμικό.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Web App είναι τα εξής:

 

[inwave_simple_list]

  • Υπογραφή εγγράφων PDF, Word και Excel. Τα Word και Excel έγγραφα μπορούν να υπογραφούν στην αρχική τους μορφή ή να μετατραπούν αυτόματα σε αρχεία PDF.
  • Είναι σχεδιασμένο για πρόσβαση μέσω του web browser από κινητά, tablets, και τους σταθμούς εργασίας.
  • Οι χρήστες συνδέονται με τα στοιχεία, username & password, που τους έχουν γνωστοποιηθεί από την υπηρεσία.
  • Μπορούν να υπογραφούν έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στον τοπικό υπολογιστή, σε μία φορητή συσκευή, ή βρίσκονται σε κάποια υπηρεσία αποθήκευσης αρχείων (π.χ. Onedrive, Dropbox, κλπ.)
  • Στα PDF έγγραφα, δυναμικά ορίζεται η θέση και το μέγεθος της υπογραφής πάνω στην σελίδα.
  • Η εμφάνιση της υπογραφής ρυθμίζεται από τον χρήστη. (γραφική υπογραφή, όνομα, τίτλος, ώρα και ημερομηνία, κλπ.)
  • Το έγγραφο μετά την υπογραφή μπορεί να αποθηκευτεί στον υπολογιστή ή να σταλεί με email.

[/inwave_simple_list]

Σύνδεση στο InSign Web App