+30 211 3008470

ΙnSign Web App

Το InSign Web App δίνει την δυνατότητα να επιταχύνει τις ροές εργασίας ακόμη περισσότερο, με την παροχή ολοκληρωμένης πρόσβασης, οποιαδήποτε στιγμή, από οποιαδήποτε τοποθεσία, από οποιονδήποτε υπολογιστή ή φορητή συσκευή. Ο κάθε χρήστης μπορεί να υπογράψει ψηφιακά έγγραφα PDF, Word και Excel, χωρίς να χρειάζεται να εγκατασταθεί κάποιο λογισμικό.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Web App είναι τα εξής:

 

  • Υπογραφή εγγράφων PDF, Word και Excel. Τα Word και Excel έγγραφα μπορούν να υπογραφούν στην αρχική τους μορφή ή να μετατραπούν αυτόματα σε αρχεία PDF.
  • Είναι σχεδιασμένο για πρόσβαση μέσω του web browser από κινητά, tablets, και τους σταθμούς εργασίας.
  • Οι χρήστες συνδέονται με τα στοιχεία, username & password, που τους έχουν γνωστοποιηθεί από την υπηρεσία.
  • Μπορούν να υπογραφούν έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στον τοπικό υπολογιστή, σε μία φορητή συσκευή, ή βρίσκονται σε κάποια υπηρεσία αποθήκευσης αρχείων (π.χ. Onedrive, Dropbox, κλπ.)
  • Στα PDF έγγραφα, δυναμικά ορίζεται η θέση και το μέγεθος της υπογραφής πάνω στην σελίδα.
  • Η εμφάνιση της υπογραφής ρυθμίζεται από τον χρήστη. (γραφική υπογραφή, όνομα, τίτλος, ώρα και ημερομηνία, κλπ.)
  • Το έγγραφο μετά την υπογραφή μπορεί να αποθηκευτεί στον υπολογιστή ή να σταλεί με email.

Σύνδεση στο InSign Web App